HIV/AIDS v ČR

Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v ČR v roce 2011
Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2011
Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2010
Grafy k výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2010
Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009