Naše služby


Přednášky na téma: Prevence v oblasti HIV/AIDS - Tato přednáška je určená pro základní školy, 8.- 9. třídy a střední školy, zejména pro 1. ročníky. Obsahem této přednášky je:
Co je infekce HIV a co je onemocnění AIDS, jak se vir HIV přenáší, jak se vir HIV nepřenáší, test na HIV infekci, kdy na HIV test, kam na HIV test, HIV pozitivní, HIV negativní, prevence HIV/AIDS, epidemiologická situace v ČR a ve světě. Diskuze na téma HIV/AIDS. Přednáška může být rozšířena o shlédnutí filmu o HIV/AIDS s názvem - Mezi nimi a následnou diskuzí k filmu.

Interaktivní, primárně preventivní program o HIV/AIDS – „Hrou proti AIDS“

Poradenství a testování na HIV infekci
Kontakt: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48/49, Praha 10,
budova číslo 3, 1. patro
úterý a středa – 8,00 – 10,00 hodin (bez objednání)

Provoz bezplatné Národní linky pomoci AIDS – 800 144 444

po – čt – 9,00 – 18,00 hodin, pá - 9,00 – 16,00 hodin

Internetová poradna v prevenci HIV/AIDS

Spolupráce v prevenci HIV/AIDS – nabízíme služby v poradenství, přípravy programů v prevenci HIV/AIDS, spolupráce na osvětových akcích v oblasti HIV/AIDS.
Tvorba preventivních materiálů, plakátů, spotů v oblasti HIV/AIDS.