Národní linka pomoci AIDS

Kontaktní telefon: 800 144 444
Kdy lze telefonovat na Národní help line AIDS:

O HIV/AIDS HIV – virus lidského imunodeficitu (z angličtiny Human Immunodeficiency Virus) - jedná se o virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Tento virus napadá v organizmu zejména určitou skupinu bílých krvinek (T-lymfocytů), v nichž se množí, později je zabíjí a tím snižuje jejich počet v těle infikovaného člověka. HIV se přenáší z člověka na člověka pohlavním stykem, infikovanou krví a vertikálně tzn. z infikované matky na plod či dítě (během těhotenství, během porodu a mateřským mlékem). Více informací o viru HIV naleznete v sekci podrobný popis HIV/AIDS http://www.aids-hiv.cz/popis.html AIDS – syndrom získaného imunodeficitu (z angličtiny Acquired Immune Deficiency Syndrome) jedná se o konečné klinické stádium infekce vyvolané virem HIV, tedy soubor příznaků, které charakterizují ztrátu imunity tj. obranyschopnosti člověka.
Více informací o AIDS naleznete v sekci Podrobný popis HIV/AIDS

Virus HIV vypadá schematicky takto:

Z historie Národní linky pomoci AIDS
Na začátku devadesátých let minulého století, kdy přestaly být informace o infekci HIV/AIDS tabu a kdy se začal rychleji zvyšovat počet HIV pozitivních osob v České republice, vznikaly tzv. telefonické linky pomoci a prevence HIV/AIDS v krajích a okresech. Jejich úkolem bylo poskytovat informace, rady a pomoc v souvislosti s HIV/AIDS. Zájem veřejnosti potvrdil opodstatnění takovéto služby.
V roce 1995 vznikla na návrh Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS a poté z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) Národní help line AIDS při tehdejší Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. Provoz na této lince byl zahájen 1. prosince 1995. Od té doby je možno se na Národní Help line AIDS 800 144 444 dovolat ze všech míst České republiky zdarma. Od pondělí do čtvrtka od 13,00 – 18,00 hodin a v pátek od 13,00 – 16,00 poskytují informace, rady a pomoc v souvislosti s HIV/AIDS vyškolení odborníci.

Od roku 2002 do roku 2007, provozoval, po rozdělení hygienické služby, tuto linku Zdravotní ústav Středočeského kraje.

Od 1. 1. 2008 je zřizovatelem Národní linky pomoci AIDS Státní zdravotní ústav v Praze. Za dvanáct let existence zodpověděli pracovníci Národní Help line AIDS více než 80 tisíc dotazů. Mezi nejčastějšími dotazy patří informace o testování, přenosu viru HIV a obavy z infekce virem HIV a vše co s touto problematikou souvisí.

Kontakty

Národní help line AIDS 800 144 444 (linka pomoci a prevence AIDS)
Kdy byl zahájen provoz: 1. 12. 1995
Komu slouží: široké veřejnosti
Kde sídlí: Praha 10, Šrobárova 48, při Státním zdravotním ústavu
Kdo financuje: hovorné je hrazeno z dotace Národního programu boje proti AIDS Ministerstva zdravotnictví ČR
Kdo odpovídá: vyškolení odborníci z řad lékařů, psychologů a střední zdravotničtí pracovníci
Kdo volá: široká veřejnost, muži i ženy všech věkových kategorií, nejčastěji však ve fertilním věku, častěji volají muži.

Kontaktní telefon: 800 144 444
E-mail: renata.stankova@szu.cz
Kdy lze telefonovat na Národní help line AIDS:
Po – Čt 13,00 – 18,00 hod., Pá 13,00 – 16,00 hod.

Odkud se lze dovolat: ze všech míst České republiky ZDARMA