Internetová poradna


Otázky spojené s problematikou HIV/AIDS, testování na infekci HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nemoci
Jiří Stupka, DiS.
jiri.stupka@szu.cz

Státní zdravotní ústav
Centrum podpory veřejného zdraví
Oddělení psychosociálních determinant zdraví
Pracoviště prevence HIV/AIDS
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, telefon 267 082 475

Otázky spojené s problematikou HIV/AIDS, testování na infekci HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nemoci
PhDr. Renata Staňková
renata.stankova@szu.cz

Státní zdravotní ústav
Centrum podpory veřejného zdraví
Oddělení psychosociálních determinant zdraví
Pracoviště prevence HIV/AIDS
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, telefon 267 082 961, 800 144 444