HROU PROTI AIDS


Interaktivní hra zaměřená na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV

Primárně preventivní aktivita, zaměřená na mládež ZŠ a SŠ. Předlohou byla česko-německá akce pořádaná v r. 1998 – Parkúr o AIDS, lásce a sexualitě. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích - v 5 skupinách – docházejí účastníci studenti po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat všech 5 stanovišť se svou skupinou (cca 12 -15 osob). Na každém stanovišti 2 moderátoři ohodnotí výkon skupiny podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a aktivity. Stanoviště jsou následující :

1) Cesty přenosu HIV
15 obrázků na hracím plánu, kde jsou znázorněny různé rizikové situace z hlediska přenosu viru HIV. Účastníci posoudí riziko nákazy barevným označením - červená: vysoké riziko, žlutá: minimální riziko, zelená: bez rizika, bílá: nevím. Moderátor poté vysvětlí okolnosti přenosu viru HIV a vyhodnotí spolu s účastníky správnost barevného označení.

2) Láska, sexualita a ochrana před HIV
Kostka štěstí rozdělí účastníkům otázky a úkoly, ve kterých jde o jejich osobní postoje k ochraně před HIV a přístup k HIV v partnerském vztahu.

3) Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV
Probrání různých metod zábrany početí a jejich používání . Účastníci si vyzkouší svoje znalosti a důkladně prodebatují přednosti a nevýhody jednotlivých antikoncepčních prostředků.

4) Sexualita řečí těla
Jde o vyjádření pocitů a situací, vztahujících se k lásce, partnerství a sexualitě pomocí řeči těla. Na dílcích skládačky budou dílčí scénky a pojmy, které účastníci musí předvést a nakonec složit skládačku dohromady.

5) Život s HIV/AIDS
Účastníci se na příkladu fiktivního člověka, kterého si sami pojmenují.., seznámí s psychosociálními, právními a medicínskými aspekty infekce HIV a jejich konkrétními dopady na život postižených.

Smyslem je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami – tj. hrou- zažít si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích.

Projekt je řešen za finanční podpory Národního programu podpory zdraví (HEM1/87/99 a 187/2000). Po absolvování zácviku je možno panely uložené na SZÚ zapůjčit kterékoli hygienické stanici v ČR.

V případě zájmu o provedení "Hrou proti AIDS" ve Vašem regionu, kontaktujte, prosím:
Dr. A. Kubátovou na tel. 606 614 527 či
DiS. J. Stupka, tel.: 267 082 475, 731 571 330