Dokumenty


EU a HIV/AIDS
Dublinská deklarace
Brémská deklarace
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o včasné diagnóze HIV/AIDS a včasné léčbě
 

ČR a HIV/AIDS
Vyhláška č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 - 2017
 

Monitoring HIV/AIDS
Hlášení KHS o činnosti na úseku prevence HIV/AIDS
Dotazník pro Zdravotní ústavy v ČR o činnosti na úseku prevence HIV/AIDS
Dotazník pro nestátní neziskové organizace činné v oblasti prevence HIV/AIDS