DETAILNĚ O AIDS

Nové strategie v prevenci AIDS

Na podkladě sdělení N. Ramjee v plenárním zasedání XVI. Světové konference o AIDS, Toronto 2006
„Prevence je stále nejlepší strategií v boji proti AIDS, neboť na rozdíl od terapie, nemá žádné vedlejší účinky!“
„Stejně jako je kombinovaná terapie, stejně tak je potřebná i kombinovaná prevence“
(N. Ramjee)

„Stará“ strategie podle CDC:

A – abstinence
B – buď věrný
C – chraň se kondomem
(D = „death“) – zejména v některých afrických zemích!

„Nová“ strategie podle N. Ramjee, 2006

A, B, C, D, E, F, G, H, (I)
A – abstinence

B – be faithful – být si vzájemně věrný, buď věrný

C – kondom (mužský kondom)

Instrukce jak správně použít mužský kondom (podle UNAIDS, Technical update, 2000)

1. Opatrně roztrhněte obal tak, aby se kondom nepoškodil.
2. Zmačkněte špičku kondomu a přiložte na žalud ztopořeného penisu.
3. Za stálého přidržování kondomu jej začněte odvíjet po celé délce penisu od špičky až ke kořeni penisu.
4. Kondom by měl být po celou dobu styku nasazený. V případě sesmeknutí kondomu je třeba použít nový kondom.
5. Po výronu semene přidržujte kondom za okraj a ukončete pohlavní styk.
6. Použitý kondom stáhněte tak, aby nedošlo k vylití obsahu. Okraj použitého kondomuzauzlujte, zabalte a odhoďte do odpadkového koše.

Nikdy kondom nesplachujte do toaletní mísy!

C = také femidom neboli kondom dámský

C – „nové“ C = circumcision – cirkumcize mužská (circumcision - cirkumcize – obřízka. Je to chirurgické odstranění předkožky penisu. Provádí se z důvodu rituálních (u některých národů) nebo léčebných (fimóza, parafimóza).

Studie ANRS 1265 prokázala 75% projektivní účinek před infekcí HIV u mužů s cirkumcizí ve srovnání s kontrolní skupinou.
POZOR! Výsledky této studie mohou vést k falešnému pocitu bezpečí a změně sexuálního chování ve smyslu ještě více rizikového!

D – diafragma (poševní) Diafragma jako „bariérová“ ochrana se používá se spermicidem (v budoucnosti snad s mikrobicidem), její efektivita se pohybuje mezi 86 – 94% v prevenci gravidity!
V současné době patří diafragma (poševní pesar) k historii!

D – dental dam – dentální rouška

E – exposure prophylaxis – expoziční profylaxe = postexpoziční profylaxe (PEP), ale také i preexpoziční profylaxe (PrEP).
Od roku 1994 je na základě americké studie ACTG 076 profylaxe vertikálního přenosu HIV (před, během a po porodu) standardní intervencí, neboť toto riziko snižuje o 67% již při monoprofylaxi AZT. Postexpoziční profylaxe HIV u zdravotnických pracovníků již při monoprofylaxi AZT vede 80% omezení rizika po perkutánním poranění. Preexpoziční profylaxe (PrEP) - podle malé studie provedené FHI v roce 2006. Tenofovir (Viread ©), vykazoval určité projektivní účinky u souboru 936 žen ve vysokém riziku HIV infekce v Kamerunu, Ghaně a Nigérii. POZOR! Malý soubor, nebezpečí vzniku pocitu falešného bezpečí a nárůstu rezistence atd.

F – female initiated microbicides – „film mikrobicidů“ Mikrobicidy = „tekuté kondomy“
Látky různé povahy: pufry, virucidní látky, surfaktanty ad. Důležité je, že mohou být používány ženami bez vědomí (a souhlasu) mužů. Mikrobicidy = „tekuté kondomy“ POZOR! Studie COL – 1492 prokázala, že incidence HIV byla vyšší u žen používaných nonoxynol -9 než u skupiny kontrolní!

G – genitál tract infections – „gonorrhoea a další STI – léčba“
STIs (zejména ulcerativního typu) a HIV si navzájem potencují přenos HIV bývá izolován z exsudátů vředovitých lézí v oblasti asti genitálu jak u mužů tak i u žen.

H – HSV 2 suppression Herpes simplex 2
HSV 2 infekce vede k vyšší expresi CD4 receptoru a vyššímu riziku nákazy virem HIV. HSV2 může v některých oblastech Afriky přispívat až k 50% nových případů HIV infekce. HSV2 a HIV si navzájem potencují přenos!
I – „imunity induced by vaccine“ „Imunita postvakcinační“ – (bohužel daleká budoucnost)
„Dosud nevíme, zda účinná vakcína bude někdy k dispozici.“ Počítá se s tím, že vakcína nebude 100% účinná, takže „A, B, C, D, E, F, G, H – I“ nebude asi nikdy nahrazeno pouhým „I“ tedy očkováním imunitou postvakcinační.
Drogám je pochopitelně lepší se zcela vyhnout, zejména jejich injekčnímu užití. Pokud k nim ovšem člověk sáhne, měl by mít vždy jen svou jehlu, stříkačku a roztok drogy. Předcházet nákaze virem HIV je zdánlivě jednoduché. Lidské sexuální chování se ale neřídí jen rozumem. Proto je tak složité. Důležité je nejen abychom lépe kontrolovali své chování, ale abychom si uměli o citlivých a intimních otázkách života promluvit se svým partnerem či partnerkou.